Спеціальні режими пенсій

Нині у системі пенсійного забезпечення України, крім страхових пенсій, існує ще один вид пенсійних виплат – так звані спеціальні пенсії. Право на них, а також порядок призначення і виплати визначаються  окремими законами.  Зокрема, право на спеціальні пенсії мають депутати, державні службовці, судді, прокурори, службовці органів місцевого самоврядування, науковці. Спеціальні пенсії, як правило, виплачуються у підвищеному розмірі порівняно зі страховими пенсіями.

Свого часу така система запроваджувалася, як своєрідна компенсація за низький рівень заробітної плати  у відповідних категорій працівників. Однак з моменту запровадження спеціальних пенсій умови оплати праці таких працівників значно покращилися. Тож, відповідно, логічним кроком є скасування і чинних привілеїв у призначенні пенсій. Зокрема, після підвищення заробітної плати суддям, державним службовцям цілком логічним виглядає питання ліквідації інших пільг і перехід до загальних страхових принципів. Тому уряд пропонує запровадити єдині підходи до призначення пенсій, коли враховується не професія, а лише рівень заробітної плати і страховий стаж.

Спеціальні пенсії, які вже призначені, будуть виплачуватися і надалі. Зміни стосуватимуться лише пенсіонерів, які виходитимуть на пенсію після набрання чинності відповідного закону.

З 1 січня 2018 року також скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров`я, соціального захисту та інших. Пенсії за вислугу років призначатимуться лише військовослужбовцям.
 

Інформація про чисельність пенсіонерів і суми призначених пенсій станом на 1 січня 2017 року

Назва нормативного документу, згідно якого призначена пенсія Чисельність пенсіонерів Середній розмір  пенсії, грн. Загальні видатки, млн. грн.
1. “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 10 896 753 1 725,69 18 804,4
2. “Про пенсійне забезпечення” 130 329 1 345,12 175,3
3. “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” 632 826 2 765,37 1 750,0
в т. ч. - військовослужбовці строкової служби 73 736 3 134,65 231,1
- особи офіцерського, начальницького складу та інші 559 090 2 716,81 1 518,9
4. “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (cт. 54) 83 095 3 545,14 294,6
5. “Про державну службу” 112 583 3 385,50 381,1
6. “Про дипломатичну службу” 2 9 000,00 0,02
7. “Про службу в органах місцевого самоврядування” 23 453 3 093,28 72,5
8. Положення про помічника-консультанта народного депутата України 692 3 872,54 2,7
9. “Про судову експертизу” 152 2 990,13 0,5
10. Митний кодекс 986 4 688,95 4,6
11. “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” 3 652 3 446,71 12,6
12. “Про Національний банк України” 1 379 6 533,79 9,0
13. “Про наукову і науково-технічну діяльність” 61 189 3 707,39 226,9
14. “Про статус суддів” 2 694 21 963,33 59,2
15. “Про статус народного депутата України” 960 15 152,50 14,5
16. “Про прокуратуру” 5 384 9 399,87 50,6
17. “Про Кабінет Міністрів“ 69 15 102,90 1,0
Всього 11 956 198 1 828,30 21 859,5
спец пенсії без військових 296 290 3 813,40 1 129,9
спец пенсії з військовими 977 399 2 946,46 2 879,9