Експерти РПР підтримують законодавчу ініціативу уряду щодо реформування солідарного компоненту пенсійної системи

Експерти групи Реформа фінансового сектору та пенсійної системи Реанімаційного Пакету Реформ підтримують законодавчу ініціативу уряду щодо реформування солідарного компоненту пенсійної системи та закликають уряд і парламент продовжити спільну роботу над пенсійною реформою.

Експерти групи Реформа фінансового сектору та пенсійної системи РПР схвально оцінюють положення щодо модернізації першого (солідарного) рівня, закладені в урядовій концепції пенсійної реформи, зокрема, щодо «осучаснення» пенсій, скасування особливих умов нарахування, умов виходу на пенсію, механізму регулярної індексації пенсій тощо. Але повторно наголошують: запорукою успіху всієї реформи є повне впровадження всіх складових накопичувальної системи.

Така система має включати три рівноправні та однаково важливі рівні:

  • перший рівень – реформована солідарна ПС, побудована на принципі відповідності розмірів пенсійних виплат сумам сплачених внесків;
  • другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на основі індивідуальних пенсійних рахунків громадян, що вільно обиратимуться такими особами у недержавних пенсійних фондах;
  • третій рівень – добровільна система недержавного пенсійного забезпечення.

Враховуючи зазначене, експерти групи Реформа фінансового сектору та пенсійної системи Реанімаційного Пакету Реформ закликають уряд та Верховну Раду в подальшій реалізації пенсійної реформи врахувати наступні рекомендації:

  • провести модернізацію першого рівня (солідарної системи);
  • запровадити другий рівень – накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійне страхування (згідно з напрацьованою спільно з представниками експертної спільноти Дорожньою Картою);
  • вдосконалити існуючий механізм фінансування пільгових пенсій;
  • стимулювати розвиток третього рівня – недержавне пенсійне забезпечення та відповідних фінансових інституцій;
  • внести зміни до чинного законодавства щодо використання цінних паперів, що мають обіг за межами України (в тому числі суверенні єврооблігації України), для їх використання суб’єктами другого та третього рівнів пенсійної системи;
  • стимулювати розвиток механізмів та інструментів інвестування пенсійних активів та хеджування ризиків,пов’язаних з коливанням обмінного курсу гривні.