Що буде з пенсіонерами, які перебувають за кордоном. Чи можливо буде проводити ідентифікацію пенсіонера онлайн?

Питання призначення і виплати пенсій громадянам України, в тому числі тим, які постійно проживають за її межами, регулюються Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон), іншими законами та нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами (угодами) про пенсійне забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із статтею 51 Закону у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

На сьогодні Україною укладено 19 міжнародних договорів (угод) з питань пенсійного забезпечення з 21 країною, із них з 9 країнами - за територіальним принципом, з рештою - за пропорційним принципом фінансування пенсій.

Осучаснення пенсій, які виплачуються Україною відповідно до міжнародних договорів, буде здійснено автоматично.